Lidmaatschap

Contributie
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering en bedraagt op dit moment (2020):

Senioren*: € 99,-
Junioren: € 59,-
Gezinnen**: € 302,-
Rustend lid***: € 10,-

* Een seniorlid is hij of zij, die in het betreffende kalenderjaar 18 jaar of ouder wordt.
** De gezinscontributie is gebaseerd op 2 senioren en minimaal 2 junioren uit één gezin. Op het moment dat één van de juniorleden de leeftijd
van 18 jaar bereikt, valt deze niet meer onder de gezinscontributie.
*** Leden, die (tijdelijk) willen of moeten stoppen met het actief tennissen en die toch nog betrokken willen blijven met de club, kunnen rustend lid worden tegen een bijdrage van € 10,- per jaar. Je houdt dan alle rechten binnen onze vereniging, behalve uiteraard het spelen op onze banen.

Aanmelden
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden middels een van onderstaande inschrijfformulieren. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 10,-.

Via deze link kun je je aanmelden als lid bij TC Op Dreef

Nieuwe leden zijn verplicht om TC Op Dreef te machtigen eenmaal per jaar de contributie automatisch te incasseren. De incassodatum ligt meestal rond eind januari. Je krijgt uiteraard van tevoren bericht wanneer deze incasso plaats vindt.

Wachtlijst
Bij het bereiken van 370 senior-leden zal een ledenstop worden ingevoerd (geldt dus niet voor jeugdleden). In dat geval kan men zich tegen betaling van € 10,- laten plaatsen op een wachtlijst. Deze plaatsing geeft recht, zodra dit mogelijk is, op toelating tot het lidmaatschap, zulks in volgorde van aanmelding. Bij toelating als lid zal dan geen inschrijfgeld meer verschuldigd zijn.

Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt uitgevoerd door Willy Willems (wwillems@tcopdreef.nl). Heb je vragen over het lidmaatschap, neem dan contact met Willy op.

Afmelden als lid
Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk per post of e-mail worden beëindigd per eind van het kalenderjaar, waarbij een opzegtermijn van 4 weken in acht moet worden genomen. Praktisch houdt dit in dat uw opzegging voor 1 december bij de ledenadministratie binnen moet zijn. Aangezien het lidmaatschap gelijk loopt met het kalenderjaar, betekent dit dat je na 1 januari helaas niet meer gerechtigd bent gebruik te maken van onze tennisbanen.

Let op: de afmelding is pas definitief als de tennispas is ingeleverd bij Willy Willems van de ledenadministratie.

Wijzigingen
Wij willen alle leden verzoeken iedere wijziging direct door te geven aan Willy Willems. Het betreft wijzigingen in: adres, e-mailadres, banknummer, telefoonnummer.

Wil je een nieuwe pasfoto op uw tennispasje? Geef dan voor 15 december één pasfoto met op de achterkant je naam af bij Willy Willems.