Lidmaatschap

Helaas zitten we op dit moment aan ons maximaal aantal seniorenleden (370) en daarom kan er voor dit kalenderjaar niet meer aangemeld worden. Als je je nu aanmeldt zul je daarom op de wachtlijst geplaatst worden. Als er leden zijn die zich afmelden, kunnen er vanaf januari 2022 weer nieuwe leden van de wachtlijst worden toegelaten. 

Juniorenleden kunnen zich wel nog gewoon aanmelden!

Contributie
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering en bedraagt op dit moment (2021):

Senioren*:        €    99,-
Junioren:          €    59,-
Gezinnen**:      €  302,-
Rustend lid***: €    10,-

* Een seniorlid is hij of zij, die in het betreffende kalenderjaar 18 jaar of ouder wordt.
** De gezinscontributie is gebaseerd op 2 senioren en minimaal 2 junioren uit één gezin. Op het moment dat één van de juniorleden de leeftijd van 18 jaar bereikt, valt deze niet meer onder de gezinscontributie.
*** Leden, die (tijdelijk) willen of moeten stoppen met het actief tennissen en die toch nog betrokken willen blijven met de club, kunnen rustend lid worden tegen een bijdrage van € 10,- per jaar. Je houdt dan alle rechten binnen onze vereniging, behalve uiteraard het spelen op onze banen.

Aanmelden
Via deze link kun je je aanmelden als lid bij TC Op Dreef. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 10,-.

Nieuwe leden zijn verplicht om TC Op Dreef te machtigen eenmaal per jaar de contributie automatisch te incasseren. De incassodatum ligt meestal rond eind januari. Je krijgt uiteraard van tevoren bericht wanneer deze incasso plaatsvindt.

Wachtlijst
Bij het bereiken van 370 senior-leden zal een ledenstop worden ingevoerd (geldt dus niet voor jeugdleden). In dat geval kan men zich tegen betaling van € 10,- laten plaatsen op een wachtlijst. Deze plaatsing geeft recht, zodra dit mogelijk is, op toelating tot het lidmaatschap, in volgorde van aanmelding. Bij toelating als lid zal dan geen inschrijfgeld meer verschuldigd zijn.

Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt gevoerd door Willy Willems (wwillems@tcopdreef.nl). Heb je vragen over het lidmaatschap, neem dan contact met Willy op.

Afmelden als lid
Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk per post of e-mail worden beëindigd per eind van het kalenderjaar, met een opzegtermijn van 4 weken. Praktisch houdt dit in dat je opzegging voor 1 december bij de ledenadministratie binnen moet zijn. Het lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar, dit betekent dan dat je na 1 januari helaas niet meer van onze tennisbanen kunt gebruiken.

Let op: de afmelding is pas definitief als de tennispas is ingeleverd bij Willy Willems van de ledenadministratie.

Wijzigingen
Wij willen alle leden verzoeken iedere wijziging direct door te geven aan Willy Willems. Het betreft wijzigingen in: adres, e-mailadres, banknummer, telefoonnummer.

Wil je een nieuwe pasfoto op je tennispasje? Geef dan voor 15 december één pasfoto met op de achterkant je naam af bij Willy Willems.