Lidmaatschap

Helaas hebben we weer het maximaal aantal leden (380 seniorenleden) behaald. Dit houdt in dat er weer een wachtlijst is. Als je je aanmeldt via de link kom je op de wachtlijst terecht, je betaalt dan al de €10,- inschrijfgeld. Deze plaatsing geeft zodra dit mogelijk is recht op lidmaatschap in volgorde van aanmelding. Bij toelating als lid zal geen inschrijfgeld meer verschuldigd zijn. 

Contributie
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering en bedraagt op dit moment:

Senioren*:        €    104,-
Junioren:           €      59,-
Gezinnen**:      €   302,-
Rustend lid***: €      10,-

* Een seniorlid is hij of zij, die in het betreffende kalenderjaar 18 jaar of ouder wordt.
** De gezinscontributie is gebaseerd op 2 senioren en minimaal 2 junioren uit één gezin. Op het moment dat één van de juniorleden de leeftijd van 18 jaar bereikt, valt deze niet meer onder de gezinscontributie.
*** Leden, die (tijdelijk) willen of moeten stoppen met het actief tennissen en die toch nog betrokken willen blijven met de club, kunnen rustend lid worden tegen een bijdrage van € 10,- per jaar. Je houdt dan alle rechten binnen onze vereniging, behalve uiteraard het spelen op onze banen.

Aanmelden
Via deze link kun je je aanmelden als lid bij TC Op Dreef. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 10,-.

Nieuwe leden zijn verplicht om TC Op Dreef te machtigen eenmaal per jaar de contributie automatisch te incasseren. De incassodatum ligt meestal rond eind januari. Je krijgt uiteraard van tevoren bericht wanneer deze incasso plaatsvindt.

Wachtlijst
Bij het bereiken van 380 senior-leden zal een ledenstop worden ingevoerd (geldt dus niet voor jeugdleden). In dat geval kan men zich tegen betaling van € 10,- laten plaatsen op een wachtlijst. Deze plaatsing geeft recht, zodra dit mogelijk is, op toelating tot het lidmaatschap, in volgorde van aanmelding. Bij toelating als lid zal dan geen inschrijfgeld meer verschuldigd zijn.

Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt gevoerd door Carolien Brouns (cbrouns@tcopdreef.nl). Heb je vragen over het lidmaatschap, neem dan contact met Carolien op.

Wijzigingen
Wij willen alle leden verzoeken iedere wijziging direct door te geven aan Carolien Brouns. Het betreft wijzigingen in: adres, e-mailadres, banknummer, telefoonnummer.