Persoonlijk bericht

Huwelijk, geboorte, jubileum, sterfgeval.
Wij verzoeken u bijzondere persoonlijke gebeurtenissen schriftelijk te melden bij onze secretaris Linda Manders-Matthijssen (lmanders@tcopdreef.nl), zodat onze vereniging op gepaste wijze hieraan aandacht kan besteden. 

Bij ernstige ziekte of sterfgeval graag een berichtje naar één van de bestuursleden, zodat er snel gehandeld kan worden.