Baangebruik

Gebruik kunstgras op de tennis- en padelbanen

 • Zorg dat het schoeisel vrij is van modder, gras en ander vuil.
 • Betreed de kunstgrasbanen alleen met tennisschoenen en nooit met schoeisel voorzien van ijzeren noppen of uitsteeksels.
 • Zorg dat de banen vrij blijven van kauwgum, etenswaren en dergelijke.
 • Roken is ten strengste verboden.
 • Voorkom smeltplekken in het kunstgras door vuur en of hete voorwerpen.
 • Neem geen glaswerk mee naar de banen.
 • Meld beschadigingen en of onvolkomenheden direct aan de voorzitter van de onderhoudscommissie.

Tijdens winterse omstandigheden:

 • Tijdens vorstperiode zonder neerslag kan er gewoon gespeeld worden.
 • Bij SNEEUW op de banen mag er niet gespeeld worden. Ook het betreden van de banen is dan niet gewenst.
 • Bij IJZEL mag niet op de banen gespeeld worden.
 • Bij opvriezende banen (“rijp”) mag ook niet gespeeld worden.
 • Bij invallende dooi mag er niet gespeeld worden. De ondergrond moet ontdooid zijn, i.v.m. smeltwater dat afgevoerd wordt door de drainagebuizen.
 • Bij teveel regen mag er niet gespeeld worden in verband met een drassige bodem.
 • Bij twijfelachtige situaties of er wel of niet gespeeld mag worden, dienen de organisatoren van een activiteit contact op te nemen met Appie van Schijndel van de onderhoudscommissie. Hij bepaalt of de banen open of gesloten zijn.
De banen worden 2 à 3 keer per dag gekeurd. Het kan zijn dat baan 1 en 2 eerder beschikbaar zijn (vaak zijn baan 3 en 4 later bespeelbaar doordat er meer schaduw op die banen ligt). Als de banen NIET  bespeelbaar zijn wordt dit aangegeven op de home-pagina van deze website.
 
Baanreglement
 
 1. Toegang tot de banen hebben spelers, die in het bezit zijn van een geldig speelpasje en gereserveerd hebben via de KNLTB-app. Enkel speelpasjes voorzien van een pasfoto dienen als bewijs van lidmaatschap en worden door de penningmeester verstrekt, nadat de contributie is voldaan. Bij verlies worden duplicaten verstrekt, door de penningmeester, tegen betaling van € 5.-
 2. Onder de spelers dient een goede verstandhouding te bestaan. Dit kan worden bevorderd door beleefd, sportief en correct optreden. Wel op-, maar geen aanmerkingen plaatsen over de capaciteiten van de andere spelers.
 3. Baangebruik/reservering:
  a. Alle spelers dienen hun pasjes af te hangen, ook wanneer de banen niet bezet zijn, anders loopt men het risico van de baan te worden gestuurd.
  b. De speeltijd is 15 minuten per persoon per eigen ledenpas. Pasjes dienen aaneengesloten te worden opgehangen (met 2 personen kun je de baan 30 minuten reserveren, met 3 personen 45 minuten en met 4 personen maximaal 60 minuten).
  c. Je mag pas reserveren met minimaal 2 pasjes van aanwezige spelers die de baan gaan bespelen.
  d. Sta je al op de baan voor bijv. training of andere clubactiviteiten, dan is reserveren voor een later tijdstip niet toegestaan.
 4. Voorrang:
  a. Senioren hebben na 19.00 uur voorrang op junioren t/m 12 jaar.
  b. Junioren t/m 12 jaar hebben op woensdag tot 18.30 uur voorrang op senioren en junioren vanaf 13 jaar.
 5. Niet gespeeld kan worden op uren dat:
  a. er training is.
  b. er wedstrijden gespeeld worden.
  c. er extra onderhoud is of wanneer de baan niet voor spelen geschikt is, dit ter  beoordeling van de onderhoudscommissie.
 6. Een lid mag maximaal 3 keer per seizoen iemand introduceren. Maak in dit geval gebruik van een introductiepasje (een introductiepasje is geen reservepasje)! Een introducé mag een eenmaal aangevangen speelperiode afmaken. Indien de banen bezet zijn heeft de introducé geen recht om te spelen. De introductiepas is eigendom van de club!
 7. Gespeeld wordt met eigen tennismateriaal en de tennisballen dienen gemerkt te zijn;  er dient getennist te worden in tenniskleding en op tennisschoenen (dit is een schoen met  een fijn profiel). Het is in het belang van ons allen dat de banen in een goede conditie blijven. De gebruikers van de banen dienen zich te houden aan de regels voor het gebruik van kunstgras.