Tennissen vanaf 11 mei

Beste leden,

We mogen allemaal weer tennissen vanaf maandag 11 mei.

Dit gaan we doen met een aantal maatregelen op advies van de KNLTB. Na goedkeuring van de gemeente kan de sportaccommodatie weer open en kunnen we alle spelers op een veilige en prettige manier ontvangen op de tennis- en padelaccommodaties.

De maatregelen die wij treffen:

 • De corona-vertegenwoordiger vanuit onze club is de voorzitter, Theo Thijssen.
 • Steekproefsgewijs zal er door een toezichthouder (rouleert) dagelijks gecontroleerd worden of alle spelers zich aan de richtlijnen houden.
 • Eventuele individuele boetes vanuit de overheid zullen door de veroorzakers zelf betaald moeten worden. De club is hiervoor niet verantwoordelijk.
 • Vrij spelen is in principe alleen toegestaan in enkelspelvorm. Spelers uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen mogen echter wel samen een dubbelspelcombinatie vormen.
 • Voorlopig is er geen toss mogelijk, maar wel vrij tennis.
 • Neem te allen tijde 1,5 m afstand van elkaar in acht!
 • Spelers moeten een baan reserveren zoals we gewend zijn door middel van afhangen.
 • Na afloop dienen alle spelers direct het park te verlaten.
 • Zonder reservering van een baan mogen spelers niet op het park aanwezig zijn.
 • De kantine en de toiletten zijn gesloten.
 • Neem je eigen gemarkeerde ballen mee.
 • Kom zoveel mogelijk op de fiets naar de tennisbaan, als je wel met de auto komt, volg de aanwijzingen op de parkeerplaats en parkeer zoveel mogelijk achter in de hoek op de parkeerplaats.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test; 

• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/  bewegen;

• houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

• douche thuis en niet op de sportlocatie;

• vermijd het aanraken van je gezicht; 

• schud geen handen;

• kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Wij hopen dat jullie rekening houden met de richtlijnen en regels die zijn opgesteld, zodat we allemaal op een fijne manier weer gebruik kunnen maken van de tennisbaan.

Zodra er verdere uitbreidingen mogelijk zijn, houden we jullie hier natuurlijk van op de hoogte

Bestuur TC Op Dreef