Nieuwe website!

Waarschijnlijk heb je het al opgemerkt: TC Op Dreef heeft een nieuwe website. Binnenkort zullen nog enkele wijzigingen plaatsvinden ter verbetering. 

Voor berichten op de website, mail naar itabor@tcopdreef.nl

Nieuw bestuurslid per 1 juni

Wij zijn zeer verheugd dat we jullie kunnen mededelen dat we (eindelijk!!) een opvolger gevonden hebben voor de functie van Secretaris. Met ingang van 1 juni 2017 zal Linda Manders-Matthijssen deze taak overnemen.

Bij deze dan ook het verzoek om e-mails en berichten
bestemd voor het Secretariaat voortaan direct aan haar te richten.

Linda is per mail bereikbaar via lmanders@tcopdreef.nl. Het postadres van Op Dreef wijzigt naar:
Lek 10, 5751 LT Deurne.

Zoals eerder aangekondigd zal het beheer van de website worden overgenomen door Iris Tabor.

Binnenkort zal de nieuwe website gelanceerd worden. Heb je berichten die op de website geplaatst moeten worden, bijvoorbeeld bardienstroosters, aankondigingen of nieuws, stuur dit dan rechtstreeks naar Iris Tabor, itabor@tcopdreef.nl.

Aanmelden lidmaatschap

Aanmelden lidmaatschap

Indien lid geweest van een andere tennisvereniging

Het is gebruikelijk dat seniorenleden enkele keren per jaar bardienst draaien. Wij zullen u hierover informeren op de kennismakingsavond.

Het eenmalige inschrijfgeld wordt automatisch geincasseerd bij de jaarlijkse contributie.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming voor: Het jaarlijks in januari incasseren van de contributie tot schriftelijke opzegging lidmaatschap.

Inschrijfformulier junioren

Indien lid geweest van een andere tennisvereniging

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming voor: Het jaarlijks in januari incasseren van de contributie tot schriftelijke opzegging lidmaatschap.

Inschrijfformulier senioren

Indien lid geweest van een andere tennisvereniging

Het is gebruikelijk dat seniorenleden enkele keren per jaar bardienst draaien. Wij zullen u hierover informeren op de kennismakingsavond.

Het eenmalige inschrijfgeld wordt automatisch geincasseerd bij de jaarlijkse contributie.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming voor: Het jaarlijks in januari incasseren van de contributie tot schriftelijke opzegging lidmaatschap.